Služby / Advokátní kancelář

OBCHODNÍ PRÁVO
 • • příprava a sepisování obchodních smluv, dohod a jiných právních listin
 • • zakládání a převody všech typů obchodních společností (a.s., s.r.o., k.s., v.o.s.),
 • • změny, přeměny společností (fúze apod.)
 • • prodej a pronájem podniku a jeho části,
 • • likvidace, výmaz společností
 • • zápisy do obchodního rejstříku
 • • převody obchodních podílů, cenných papírů
 • • řešení insolvence
 • • směnky, směnečné návrhy
 • • sepisování obchodních žalob, návrhů a podání, komplexní procesní zastoupení před soudy všech stupňů
 • • právní servis při přípravě a realizaci developerských projektů
 • • převody zdravotnických zařízení
 • • komplexní právní audity (due diligence)
 • • návrhy právního řešení minimalizace rizik, řešení „odclonění“ odpovědnosti
SPRÁVNÍ PRÁVO
 • • komplexní právní servis pro obce a města včetně agend z oblasti občanského a obchodního práva
 • • sepisování správních žalob, návrhů a podání
 • • komplexní procesní zastoupení před správními orgány všech stupňů
 • • stavební právo, plánovací smlouvy dle stavebního zákona
 • • řešení přestupků, zejména dopravních nehod v rámci přestupkového řízení
 • • zdravotnictví- registrace, převody praxí
TRESTNÍ PRÁVO
 • • kancelář se nespecializuje na trestní právo obecně, samozřejmě poskytuje právní porady i v tomto oboru a trestněprávní aspekt vždy zohledňuje při řešení obchodních kauz apod.
 • • kancelář se na základě plné moci věnuje obhajobám při trestných činech souvisejících s dopravními nehodami a v majetkových trestných činech
 • • kancelář zastupuje poškozené v rámci trestního procesu při uplatňování nároků na náhradu škody na zdraví apod.
POHLEDÁVKY, ÚSCHOVA PENĚZ A LISTIN, DALŠÍ SLUŽBY
 • • vymáhání pohledávek cestou výkonu rozhodnutí soudem
 • • exekuce s úzce spolupracujícím exekutorským úřadem
 • • postoupení, zápočty a alternativní řešení pohledávek
 • • právní audity
 • • právní rozbory a stanoviska
 • • obstarání znaleckých posudků, ekonomických auditů, geometrických plánů a spolupráce na jejich vypracování z hlediska právního
 • • úschovy peněz a listin
 • • správa dědictví
 • • obstarání detektivních služeb nutných k vyřízení právní záležitosti
 • • obstarání překladů a tlumočení
 • • ověřování pravosti podpisu advokátem
OBČANSKÉ A RODINNÉ PRÁVO, NEMOVITOSTI
 • • příprava a sepisování smluv, dohod a jiných právních listin
 • • převody nemovitostí, zástavní smlouvy, věcná břemena, zajišťovací převody, včetně zastoupení před katastrálním úřadem a úschovy peněz
 • • sepis prohlášení vlastníka o vymezení jednotek, převody bytů
 • • nájmy bytů, nebytových prostor, smlouvy, výpovědi, spory
 • • rozvody, majetková vypořádání manželů, úprava styku s dětmi
 • • sepisování žalob, návrhů a podání, komplexní procesní zastoupení před soudy všech stupňů
 • • individuální výstavba, smlouvy o dílo
 • • náhrada škody včetně škody na zdraví
 • • spory ze spotřebitelských smluv
 • • porady a zastoupení v dědických věcech