Ceník / Advokátní kancelář

(VŽDY VÍTE PŘEDEM ZA KOLIK)

Klient je vždy při převzetí věci seznámen s předpokládanou cenou právní služby, jakož i s náklady případného procesu a jeho riziky, resp. pravděpodobností či mírou úspěchu ve sporu.
Ceny jsou zásadně sjednávány individuálně jako tzv. smluvní, a to s ohledem na právní a časovou náročnost právní záležitosti, jakož i na majetkovou hodnotu, o níž se jedná.

Cena může být sjednána jako:

hodinová

  • • se základní sazbou od 1.500,- Kč bez DPH v občanskoprávních věcech a od 1.800,- Kč bez DPH v obchodních věcech
  • • jednoduché porady či prostudování podkladů a ústní stanovisko před převzetím věci mohou být poskytnuty bezplatně či za sníženou odměnu

paušální za úplné vyřízení věci

na základě individuální dohody s klientem
např.

  • • rozvod manželství včetně úpravy práv k dětem a majetkového vypořádání od 15.000,-Kč bez DPH
  • • běžný převod nemovitostí v rámci rodiny včetně zřízení věcných břemen v jednoduchých případech od 3.500,- Kč bez DPH a správních poplatků
  • • založení s.r.o. od 15.000,- Kč bez DPH (včetně odměny notáře a poplatků za zápis do obchodního rejstříku)

paušální měsíční při stálém zastoupení

  • • na základě individuální dohody s klientem

odměna sjednaná v závislosti na úspěchu ve sporu

  • • při neúspěchu nízká paušální částka, při úspěchu procenta z vysouzené částky apod.
  • • K cenám se účtuje tzv. režijní paušál dle vyhl. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) a DPH.
  • • Odměna advokáta se jinak obecně řídí tzv. advokátním tarifem (vyhl. č. 177/1996 Sb.).