Profil / Advokátní kancelář

JUDr. Jaroslav Tenkrát,
advokát

V roce 1989 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ještě za studií práv pracoval na Ústředí české advokacie (dnešní Česká advokátní komora), v letech 1991 až 1993 vykonal koncipientskou praxi v AK Korček a spol., s níž pak trvale spolupracoval jako samostatný advokát až do roku 2006. Nyní v trvalé spolupráci s Mgr. Blankou Šocovou provozuje samostatnou praxi s vlastními zaměstnanci. V zájmu komplexního přístupu a řešení záležitostí klientů spolupracuje s celou řadou specialistů z oboru práva i navazujících oborů, zejména s notáři, ekonomy, auditory, geodetickými kancelářemi, soudními znalci, tlumočníky atd. V rámci kanceláře poskytuje právní služby zejména v oblasti realitních a developerských projektů, převodu společností, likvidací a obchodních záležitostí.

Kromě PF UK vystudoval obor základy účetnictví na Univerzitě J. A. Komenského, což mu umožňuje (po případné konzultaci s daňovým poradcem) řešit právní otázky také v účetním a daňovém kontextu.

Mimo vlastní právní praxi působil jako likvidátor obchodních společností a družstev.

Mgr. Blanka Šocová
advokátka

V roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2009 působila jako advokátní koncipientka v AK JUDr. Jaroslava Tenkráta, nyní s ním trvale spolupracuje jako advokátka. Poskytuje právní služby v rámci tzv. generální praxe, zaměřuje se především na oblast práva nemovitostí (včetně problematiky bytového spoluvlastnictví), práva občanského, rodinného a obchodního, v oblasti správního práva poskytuje právní servis obcím a městům, má dlouhodobé zkušenosti se zastupováním klientů před soudy a jinými orgány.

Mgr. et Mgr. Petr Votava
advokát

V roce 2012 absolvoval Fakultu bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze (titul Mgr. v oboru Bezpečnostně právní studia) a v roce 2016 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (titul Mgr. v oboru Právo a právní věda). Práci v advokacii se věnuje od roku 2013, kdy působil na pozicích asistenta advokáta, advokátního a exekutorského koncipienta a následně advokáta. Krom veřejného práva s důrazem na právo trestní (obhajobu obviněných, zastupování poškozených v trestním řízení) a na právo správní (zejména právo cizinecké, tj. právo státního občanství ČR a právo pobytu cizinců na území ČR) se zaměřuje i na právo občanské, konkrétně: majetkové právní vztahy, dědické právo, rodinné, exekuční, insolvenční a pracovní právo.

Ivana Spoustová
asistentka

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Berouně. V kanceláři pracuje od roku 2003 a zajišťuje veškerý administrativní servis spojený s vedením advokátní kanceláře. Úzce spolupracuje se všemi advokáty a jejich právní služby doplňuje o pomocné a kancelářské činnosti související s chodem kanceláře.