Trestní právo

TRESTNÍ PRÁVO

  • kancelář se nespecializuje na trestní právo obecně, samozřejmě poskytuje právní porady i v tomto oboru a trestněprávní aspekt vždy zohledňuje při řešení obchodních kauz apod.
  • kancelář se na základě plné moci věnuje obhajobám při trestných činech souvisejících s dopravními nehodami a v majetkových trestných činech
  • kancelář zastupuje poškozené v rámci trestního procesu při uplatňování nároků na náhradu škody na zdraví apod.