Profil

PROFIL

JUDr. Jaroslav Tenkrát, advokát

V roce 1989 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ještě za studií práv pracoval na Ústředí české advokacie (dnešní Česká advokátní komora), v letech 1991 až 1993 vykonal koncipientskou praxi v AK Korček a spol., s níž pak trvale spolupracoval jako samostatný advokát až do roku 2006. Nyní v trvalé spolupráci s Mgr. Blankou Šocovou provozuje samostatnou praxi s vlastními zaměstnanci, v zájmu komplexního příštupu a řešení záležitostí klientů spolupracuje s celou řadou specialistů z oboru práva i navazujícíh oborů, zejména s notáři, ekonomy, auditory, geodetickými kancelářemi, soudními znalci, tlumočníky atd.

Kromě PF UK vystudoval obor základy účetnictví na Univerzitě J.A. Komenského, což mu umožňuje (po případné konzultaci s daňovým poradcem) řešit právní otázky také v účetním a daňovém kontextu.

Mimo vlastní právní praxi působil jako likvidátor obchodních společností a družstev.

Kontakt:

Mgr. Blanka Šocová, advokátka

V roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2009 působila jako advokátní koncipientka v AK JUDr. Jaroslava Tenkráta, nyní s ním trvale spolupracuje jako advokátka. Poskytuje právní služby v rámci tzv. generální praxe, zaměřuje se především na oblast práva nemovitostí, práva občanského a obchodního, zastupování obcí a měst, má také zkušenosti a úspěšnou praxi při zastoupení před soudy a jiný orgány.

Kontakt:

Bc. Pavel Tenkrát- právník

Vystudoval Vysokou školu Karlovy Vary, obor právní specializace, v kanceláři pracuje jako právní asistent, pod vedením advokáta připravuje podklady pro řešení kauz, podle pokynů advokáta vypracovává koncepty podání a právních listin. Má předchozí dvouletou profesní praxi v oblasti finančních produktů a pojištění.

Kontakt:

Ivana Spoustová, asistentka

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Berouně. V kanceláři pracuje od roku 2003, samostatně, odpovědně a pečlivě zvládá celý chod kanceláře a administrativní servis pro právníky.

Kontakt: