Pohledávky, úschovna peněz a listin

POHLEDÁVKY, ÚSCHOVA PENĚZ A LISTIN, DALŠÍ SLUŽBY

 • vymáhání pohledávek cestou výkonu rozhodnutí soudem
 • exekuce s úzce spolupracujícím exekutorským úřadem
 • postoupení, zápočty a alternativní řešení pohledávek
 • právní audity
 • právní rozbory a stanoviska
 • obstarání znaleckých posudků, ekonomických auditů, geometrických plánů a spolupráce na jejich vypracování z hlediska právního
 • úschovy peněz a listin
 • správa dědictví
 • obstarání detektivních služeb nutných k vyřízení právní záležitosti
 • obstarání překladů a tlumočení
 • ověřování pravosti podpisu advokátem