Obchodní právo

OBCHODNÍ PRÁVO

 • příprava a sepisování obchodních smluv, dohod a jiných právních listin
 • zakládání a převody všech typů obchodních společností (a.s., s.r.o., k.s., v.o.s.),
 • změny, přeměny společností (fúze apod.)
 • prodej a pronájem podniku a jeho části,
 • likvidace, výmaz společností
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • převody obchodních podílů, cenných papírů
 • řešení insolvence
 • směnky, směnečné návrhy
 • sepisování obchodních žalob, návrhů a podání, komplexní procesní zastoupení před soudy všech stupňů
 • právní servis při přípravě a realizaci developerských projektů
 • převody zdravotnických zařízení
 • komplexní právní audity (due diligence)
 • návrhy právního řešení minimalizace rizik, řešení „odclonění“ odpovědnosti