Občanské a rodinné právo

OBČANSKÉ A RODINNÉ PRÁVO, NEMOVITOSTI

  • příprava a sepisování smluv, dohod a jiných právních listin
  • převody nemovitostí, zástavní smlouvy, věcná břemena, zajišťovací převody, včetně zastoupení před katastrálním úřadem a úschovy peněz
  • sepis prohlášení vlastníka o vymezení jednotek, převody bytů
  • nájmy bytů, nebytových prostor, smlouvy, výpovědi, spory
  • rozvody, majetková vypořádání manželů, úprava styku s dětmi
  • sepisování žalob, návrhů a podání, komplexní procesní zastoupení před soudy všech stupňů
  • individuální výstavba, smlouvy o dílo
  • náhrada škody včetně škody na zdraví
  • spory ze spotřebitelských smluv
  • porady a zastoupení v dědických věcech