Ceník služeb

CENÍK SLUŽEB

(VŽDY VÍTE PŘEDEM ZA KOLIK)

Klient je vždy při převzetí věci seznámen s předpokládanou cenou právní služby, jakož i s náklady případného procesu a jeho riziky, resp. pravděpodobností či mírou úspěchu ve sporu.

Ceny jsou zásadně sjednávány individuálně jako tzv. smluvní, a to s ohledem na právní a časovou náročnost právní záležitosti, jakož i na majetkovou hodnotu, o níž se jedná.

Cena může být sjednána jako:

hodinová

se základní sazbou od 1.000,- Kč v občanskoprávních věcech a od 1.500,- Kč v obchodních věcech;

jednoduché porady či prostudování podkladů a ústní stanovisko před převzetím věci mohou být poskytnuty bezplatně či za sníženou odměnu.

paušální za úplné vyřízení věci

na základě individuální dohody s klientem
např.
rozvod manželství včetně úpravy práv k dětem a majetkového vypořádání od 15.000,-Kč
běžný převod nemovitostí v rámci rodiny včetně zřízení věcných břemen od 3.500,- Kč
založení s.r.o. od 15.000,- Kč (včetně odměny notáře a poplatků za zápis do obchodního rejstříku)

paušální měsíční při stálém zastoupení

na základě individuální dohody s klientem

odměna sjednaná v závislosti na úspěchu ve sporu

při neúspěchu nízká paušální částka, při úspěchu procenta z vysouzené částky apod.

K cenám se účtuje tzv. režijní paušál dle vyhl. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) a DPH.

Odměna advokáta se jinak obecně řídí tzv. advokátním tarifem (vyhl. č. 177/1996 Sb.).