JUDr. Jaroslav Tenkrát, advokát

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ TENKRÁT & ŠOCOVÁ

KDO JSME

Jsme zavedená advokátní kancelář působící v Berouně, resp. na Berounsku již od roku 1996, která má bohaté, více než patnáctileté zkušenosti prakticky ve všech běžných právních oblastech, včetně zastupování před soudy a jinými orgány všech stupňů, se zvláštním zaměřením na občanské, obchodní, zdravotní a správní právo, jakož i na obhajobu v trestním řízení, především ve věcech  dopravy a majetkových trestných činů.

CO VÁM POSKYTNEME

Naše kancelář je připravena Vám za individuálně předem dohodnuté ceny poskytnout účinnou právní pomoc a podporu nejen ve Vašich osobních, rodinných, obchodních a firemních záležitostech včetně zajištění likvidace obchodních společností, právní asistence při developerských záměrech, realitních obchodech, převodech majetku, ale také při vymáhání či alternativním řešení Vašich pohledávek a uplatňování nebo naopak ochraně Vašich práv u soudu či jiných orgánů.

Komplexnost našich služeb je zajištěna i díky spolupráci s daňovým poradcem, notářem, exekutorem a dalšími specialisty (soudní znalci, auditoři, tlumočníci, geodeti apod.).

KOMU POMÁHÁME

Mezi klienty kanceláře vedle občanů patřili či patří realitní kanceláře, živnostníci, drobní a střední podnikatelé, menší a střední developerské a stavební společnosti, vnitrostátní i mezinárodní přepravci a speditéři, obce a jimi zřizované organizace, domácí i zahraniční investoři, lékárenské a zdravotnické společnosti, obce a města a jimi zřizované organizace.´

JAKOU JISTOTU POSKYTUJEME

Naším cílem je Vaše jistota v právních záležitostech. V zájmu jistoty svých klientů je kancelář pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu na částku 51.000.000,- Kč.